skok nahlavní menu

Úvod » Podmínky a soukromí

Ochrana soukromí

1.Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů

Správa, zpracování i ochrana osobních údajů se řídí dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a dle zákona č. 101/2000, o ochraně osobních údajů.

Zasláním Vašeho životopisu souhlasíte se správou, zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů pracovníky společnosti Recruiting Talents, s.r.o. v rozsahu, v jakém jste jí je předal/a, a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání pro Vaši osobu.

Tento souhlas je vydán pouze pro vnitřní potřebu Recruiting Talents, s.r.o. a slouží jen pro účely zprostředkování zaměstnání. Jakékoliv předání uvedených údajů a Vašeho životopisu třetí straně, ať již v České republice nebo v zahraničí, je podmíněno Vaším výslovným souhlasem.

Výše uvedený souhlas se vydává na dobu 10 let a může být po vzájemné písemné dohodě obou stran upraven nebo zrušen, a to na základě Vašeho písemného prohlášení nebo e-mailu zaslaného na adresu hynek@ittalents.cz nebo tomas@ittalents.cz

Zároveň potvrzujete, že osobní údaje uvedené ve Vašem životopise jsou pravdivé a přesné.

2. Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.VytisknoutNahoru