skip tomain menu

Data Scientist (Machine learning) {job offer}

CZ - Prague
Analysis

Description


Náplň práce:
Vývoj prediktivních modelů, které přispějí k současnému i budoucímu úspěchu našich klientů
Provádění transformace dat a tvorba souvisejících programů (skriptování)
Návrh a vývoj Machine Learning modelů
Analýza, návrh a implementace řešení u zákazníka
 
 

Requirements

Languages: Czech/Slovak, English


Znalost matematických a pravděpodobnostních modelů, matematické statistiky a ekonometrie
Programování a vytváření machine learning modelů, které dokáže použít v praxi a interpretovat záměr jejich použití businessu
Schopnost dobře porozumět datům a podle potřeby je transformovat, vizualizovat a interpretovat
Aktivní znalost anglického jazyka
 

 


I'm interested!

Attach your résumé (CV).
Back to the job offer list