skip tomain menu

EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPER/FIRMWARE DEVELOPER {job offer}

CZ - Prague
SW Engineering & Development

Description

        Práce na:
            zajímavém projekt z oboru fyzioterapie.
  • tvorbě SW a spolupráci s HW inženýry na vývoji řídících jednotek zdravotnických přístrojů (nejčastěji s mikrokontroléry řady STM32).
    • I2C periferie, A/D převodníky, PWM, sériová komunikace, regulace.
  • na návrhu, vývoji, implementaci, verifikaci kompletního SW řešení.
  • na tvorbě nejrůznějších prototypů a měřících zařízení.

Requirements

  • Rád/a vyvíjíš v jazyce C nebo C++ řešení s využitím jednočipových mikrokontrolérů.
  • Práce s osciloskopem, multimetrem případně logickým analyzátorem Ti není cizí.
  • Umíš si přečíst a porozumět schématu hardwaru, se kterým pracuješ.

We offer…

budeš mít možnost podílet se na vývoji unikátních technologií pro medicínu (od první myšlenky až po předání produktu do naší vlastní sériové produkce).

…vyvíjíme produkty, které se používají v 68 zemích světa a ročně vyrobíme přes 30 000 přístrojů.

…pracujeme v malých projektových týmech, tvoje práce bude vidět!

…společně překonáváme nemalé pracovní výzvy, ale baví nás i ty nepracovní, jako je pravidelné otužování ve Džbánu.

…dostaneš volnou ruku pro svou práci a k tomu zodpovědnost za své úkoly.

…budeš mít možnost sdílet know-how se špičkovými vývojáři/odborníky/profiky v oboru.


I'm interested!

Attach your résumé (CV).
Back to the job offer list