skok nahlavní menu

Specialista IT Bezpečnosti {nabídka práce}

CZ - Prague
Security & Audit

Popis pracovní pozice

- Hledáme Specialistu IT Bezpečnosti do týmu IT Bezpečnosti
- Bude se podílet na aktivitách v oblasti provozu a rozvoje IT Bezpečnosti, konzultace a validace k změnovým návrhům
s dopadem na oblast IT bezpečnosti, návrhu a výkonu kontrolní činnosti v oblasti IT, IT Bezpečnosti a
změnového managementu.
- V současné době naplňujeme Master Plan v oblasti IT Security, který má za cíl posunout naši společnost na
další level maturity a povědomí v oblasti IT Bezpečnosti. Master plan zahrnuje více než 150 individuálních
akčních plánů napříč různými oblastmi IT Bezpečnosti.
- Secialista IT bezpečnosti  se bude podílet na organizaci a realizaci analýz rizik interních aplikací a procesů
v oblasti bezpečnosti, provozu a změn IT, určování úrovně rizik, návrhu a dohledu nad implementací
nápravných opatření.
- Bude se podílet na identifikaci hrozeb, zranitelností (technologický dohled) a rizik,
která mohou mít dopad na bezpečnost dat a IT a následně pomáhat definovat akční plány na zmírňování
identifikovaných bezpečnostních rizik a připravovat reporty o stavu bezpečnosti společnosti a plnění akčních
plánů.
- Specialista IT bezpečnosti se bude podílet na projektovém řízení, kde identifikuje rizika projektu a
navrhovaných změn s dopadem na IT bezpečnost a navrhuje způsoby na mitigaci rizik a kontroluje jejich
realizaci v rámci projektového řízení.
- Specialista IT bezpečnosti se podílí na nastavení a monitoringu výstupů bezpečnostních alertů a notifikaci,
podílí se na komunikaci a reportování směrem do mateřské skupiny, internímu a externímu auditu a
profesních asociací.
- Specialista IT bezpečnosti se rovněž podílí na přípravě a školení projektových manažerů a zvyšuje
bezpečnostní povědomí zaměstnanců společnosti prostřednictvím programů Skupiny na zvyšování
bezpečnosti.

Co děláme?
Úlohou týmu IT Bezpečnosti  je zajistit, aby nastavení systému řízení a dohledu v oblasti IT bezpečnosti
bylo funkční a v souladu se zákonnými, skupinovými, nebo tržními požadavky a dobrou praxí v oblasti IT
bezpečnosti.
Mezi hlavní oblasti působnosti IT Bezpečnosti patří zejména Bezpečnostní politika a
sledování shody s legislativou v oblasti bezpečnosti IT a ochrany dat a následná aplikace bezpečnostních
pravidel do praxe pomocí soustavy interních committees, procesů, interních kontrol, reportů, strategií,
akčních plánů a bezpečnostních opatření na mitigaci rizik. IT Bezpečnost je odpovědná za definici a
monitoring implementaci bezpečnostních pravidel v procesu řízení změn a projektů a poskytuje podporu
managementu při identifikaci rizik a poradenství v oblasti bezpečnostních opatření za účelem mitigace
rizik.
Důležitou oblastí působení IT bezpečnosti je také oblast Řízení bezpečnostních incidentů od způsobu
jejich identifikace až po monitoring jejich řešení spolu s participací na systému vnitřních kontrol a dohledu
nad registry a řešením bezpečnostních alertů.

Tým IT bezpečnosti tvoří interní zaměstnanci v spolupráci s externími spolupracovníky. IT Bezpečnost je
organizačně součástí oddělení Řízení rizik patřící přímo pod CEO společnosti. 

Požadavky


• VŠ vzdělání v oblasti technického nebo ekonomického směru a přehled v oblasti informačních
technologií a IT bezpečnosti
• minimálně 3 roky praxe v oblasti IT bezpečnosti, risk managementu nebo auditu
• znalost anglického a českého jazyka slovem a písmem
• Zkušenost a přehled v oblasti IT bezpečnosti, risk managementu a analýzy, incident managementu
• Přehled best practices v oblasti Windows, Linux, SQL, Oracle, DB2, API
• samostatnost, flexibilita, komunikační dovednosti, efektivní organizace práce, pečlivost, týmová
práce
• pozitivní přístup k inovacím, řešení problémů a schopnost pracovat na několika úkolech současně
• přehled legislativy a norem v oblasti bezpečnosti dat a IT, znalost architektury aplikací a sítí,
standardů vývoje, testování a provozu aplikací a související infrastruktury výhodou
tivity

Co nabízíme…


1. Přátelskou neformální firemní kulturu a příjemné pracovní prostředí v moderních prostorách v Praze
na Stodůlkách
2. Úspěšnou společnost patřící silné mezinárodní skupině 
3. Kariérní růst v rámci celé skupiny
4. Nadstandardní systém benefitů
• bonusy – individuální i kolektivní
• cafeterie
• stravenky
• 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, otcovské volno jako firemní benefit, den pro
dobrovolnictví.
• možnost pracovat pravidelně z Home office
• příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na životní pojištění, rizikové životní pojištění
• výhodné podmínky bankovních produktů
• akciový program
• vzdělávání, sportovní a kulturní teambuildingové aktivity

Mám zájem!

Připojte svůj životopis (CV).
Zpět na přehled pracovních nabídek